Home - 12-16 anys - El tabac i la joventut

El tabac i la joventut

El tabac i la joventut

Saps que està demostrat que dues terceres parts dels fumadors actuals s'hi van iniciar en l'adolescència?

Com abans t'iniciïs, més diners en trauran les tabacaleres.

Cada cop hi ha menys joves que fumen

 

La prevalença del tabaquisme entre els joves catalans de 15 a 24 anys es va reduir 9,3 punts entre els anys 1982 i 1998, segons les dades del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Els diferents programes duts a terme per reduir el consum del tabac demostren que els joves no són indiferents als danys que el tabac produeix i, com a conseqüència d’això, són menys els joves que comencen a fumar.

Un tret a destacar de l’última Enquesta Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat i Consum és que el consum de tabac en les dones ha augmentat lleugerament.

Ja no es deixen enganyar, PASSA DE LA NICOTINA

 


Mercè Barau, Ma Carmen Martínez, Mireia Massot y Fernando Pegueroles. Farmacéuticos, miembros del grupo de Atención Farmacéutica del Tabaco, del Col·legi de Farmacèutics.