Home - 8-12 anys - Refredat

Refredat

 

Potser no has comptat mai quantes vegades t'has constipat en la teva vida, però és bo que sàpigues que és una de les malalties més comunes del món. Es podria afirmar que no hi ha ningú que no s'hagi constipat mai a la vida.

A continuació t'expliquem el com i el perquè dels constipats.

 M.Pilar Gascón. Farmacéutica.