Home - 12-16 anys - El tabac i la joventut

El tabac i la joventut

Alternatives a la publicitat

Des de la dècada dels anys 80 fins ara, la indústria multinacional del tabac ha dut a terme una nova estratègia de patrocini de moltes produccions cinematogràfiques de Hollywood.

Un estudi del Subcommitte on Transportation and Hazardous Materials US revelava que a final dels anys 80 les companyies tabaqueres havien pagat importants quantitats de diners per aconseguir que els "protes" de les pel·lícules fumessin.


Un altre exemple: la compra de personatges públics. Als anys 80, la indústria havia invertit molts diners en un capítol que anomenava "adhesions i testimonis". Els diners anaven a parar a mans de famosos que fumaven a les rodes de premsa i altres actes públics.Mercè Barau, Ma Carmen Martínez, Mireia Massot y Fernando Pegueroles. Farmacéuticos, miembros del grupo de Atención Farmacéutica del Tabaco, del Col·legi de Farmacèutics.