Home - 12-16 anys - Tractament de l'acne

Tractament de l'acne

En el capítol anterior ja dèiem que l'acne té diferents causes, no del tot aclarides, i que cal tractar-lo en funció de la lesió que produeix.

 

També cal recordar que el primer que cal per tractar l'acne és carregar-se de paciència, i en últim terme, si les coses no surten com s'espera, no desesperar-se.

 Llorenç Pons Gimier. Farmacèutic. Membre extern del Scientific Commitee on Cosmetic Products and Non-Food Products de la CEE.