Home - 8-12 anys - La tos

La tos

Tipus de tos

tos_caramelsLa tos la podem dividir en dos tipus:
1. Tos seca: també s'anomena tos no productiva. És la que es presenta quan hi ha picor de coll i no hi ha mucositat.
2. Tos tova o productiva: produeix expectoració i ajuda a treure la mucositat de coll i bronquis.M. Pilar Gascón. Farmacéutica