Home

El xarop dels idiomes - Tagal - Vocabulari

Tornar

 

 

Ang mga kuto

Maglaro. Level 1

Maglaro. Level 2
Matuto ng Kastelyano

Gamit para sa silid-aralan:

Kard 1 | Kard 2
Para gawin sa klase
Kard 3
Para sa mga magulang at mga guro, lahat ng bokubularyo sa lahat ng mga wika

ubo

Maglaro. Level 1

Maglaro. Level 2
Matuto ng Kastelyano

Gamit para sa silid-aralan:

Kard 1 | Kard 2
Para gawin sa klase
Kard 3
Para sa mga magulang at mga guro, lahat ng bokubularyo sa lahat ng mga wika

Paghuhugas ng kamay

Maglaro. Level 1

Maglaro. Level 2
Matuto ng Kastelyano

Gamit para sa silid-aralan:

Kard 1 | Kard 2
Para gawin sa klase
Kard 3
Para sa mga magulang at mga guro, lahat ng bokubularyo sa lahat ng mga wika

Paglilinis ng ngipin (kalinisan ng bibig)

Maglaro. Level 1

Maglaro. Level 2
Matuto ng Kastelyano

Gamit para sa silid-aralan:

Kard 1 | Kard 2
Para gawin sa klase
Kard 3
Para sa mga magulang at mga guro, lahat ng bokubularyo sa lahat ng mga wika

Maliliit na mga sugat

Maglaro. Level 1

Maglaro. Level 2
Matuto ng Kastelyano

Gamit para sa silid-aralan:

Kard 1 | Kard 2
Para gawin sa klase
Kard 3
Para sa mga magulang at mga guro, lahat ng bokubularyo sa lahat ng mga wika

Proteksyon sa araw

Maglaro. Level 1

Maglaro. Level 2
Matuto ng Kastelyano

Gamit para sa silid-aralan:

Kard 1 | Kard 2
Para gawin sa klase
Kard 3
Para sa mga magulang at mga guro, lahat ng bokubularyo sa lahat ng mga wika

 

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona