Home - 12-16 anys - El tabac i la joventut

El tabac i la joventut

Els anuncis de tabac

Un dels principals objectius de la indústria tabaquera és emmarcar la dependència del tabac com una decisió individual i de conducta. L'engany d'aquest esquema és que deixa les activitats i pràctiques de la indústria tabaquera totalment fora de context.

Assumeix que les persones prenen decisions sense ser influenciades per l'ambient, que inclou la publicitat i el màrqueting que genera la mateixa indústria. Les indústries tabaqueres es gasten 6.000 milions de dòlars cada any per incitar els joves a fumar.

Les investigacions demostren que la decisió de fumar està influenciada per la promoció que realitza la indústria tabaquera. La publicitat del tabac, que inclou figures provinents del món de l'esport i l'espectacle, projecta l'ús de la cigarreta com una cosa atractiva, divertida, saludable, sofisticada i associada a la riquesa.

Als països on s'ha prohibit aquest tipus de publicitat ha començat a fer-se’n una altra de més subtil, en pel·lícules i vídeos musicals, per continuar amb missatges adreçats a la població jove.


Quan te n’adones ja és massa tard.


A través de les pel·lis, la TV, els anuncis i altres sistemes de persuasió, el públic jove està exposat a missatges sobre el costum de fumar.

 Mercè Barau, Ma Carmen Martínez, Mireia Massot y Fernando Pegueroles. Farmacéuticos, miembros del grupo de Atención Farmacéutica del Tabaco, del Col·legi de Farmacèutics.