Home - 6-8 anys - Polls

Polls

Com neix i viu un poll?

Els polls femella posen els ous o llémenes. En poden posar 10 ous en un sol dia, i durant tota la seva vida en posen uns 200.

Després d'una setmana o d'una setmana i mitja de posar els ous, apareixen les nimfes, i després d'anar canviant i creixent, 15 dies més tard ja són adults, és a dir, ja són polls.

Resumint, podem dir que els polls viuen en tres estats:
 

evolpollMònica Carol Torrades. Doctora en ciencias biomédicas y en farmacia. Farmacéutica Titular de Igualada.