Home - 8-12 anys - La tos

La tos

Què és?

És un mecanisme de defensa del nostre organisme que té com a objectiu protegir l'aparell respiratori. Si apareix és perquè hi ha alguna cosa que no acaba d'anar com hauria d'anar. Així doncs, tenir tos és com veure la punta de l'iceberg: a sota s'hi poden amagar d'altres coses que no coneixem.

tos_queesM. Pilar Gascón. Farmacéutica