Home - 8-12 anys - Refredat

Refredat

Com evitar els refredats?

Els refredats són unes malalties que s'encomanen amb molta facilitat per vies tan corrents com l'aire, a partir de la tos i els esternuts, o per contacte físic, com ara amb els mocadors, les tovalloles o els coberts. Per tant, és prou difícil evitar que s'escampi entre la població.

Ara com ara, encara no hi ha cap vacuna que els pugui prevenir ni combatre, perquè hi intervenen molts virus que, a més a més, muten cada any, o sigui que és impossible controlar-los.

De tota manera, hi ha mesures per evitar-lo:

  • Evitar el contacte amb persones que estiguin refredades.
  • Rentar-se les mans sovint i fer servir una tovallola de paper per assecar-se-les.
  • Protegir-se del fred.
  • Evitar ambients molt carregats.
  • Prendre aliments amb vitamina C (taronges, kiwis, mandarines, maduixes, mango, verdures).
  • Prendre aliments làctics.

 



M.Pilar Gascón. Farmacéutica.