Home - 8-12 anys - La tos

La tos

Per a saber-ne més

Sabies que un nen de la teva edat agafa una mitjana de vuit constipats l'any?
La tos està relacionada amb diverses malalties. Si vols saber-ne més, pots consultar els enllaços següents:

     
asma al·lèrgia gripe

 M. Pilar Gascón. Farmacéutica