Home - 8-12 anys - Farmaciola

Farmaciola

Què ha de tenir una farmaciola?

Farmacioles n'hi pot haver de molts tipus. A les cases i a les escoles no tenen la mateixa farmaciola que a un hospital o al vestidor d'un club esportiu, però cal que hi hagi una mica de tot.

A la farmaciola d'una escola, què hi ha d'haver?

A la farmaciola de l'escola, o a la de la casa de colònies, o per anar d'excursió, com en d'altres, hi ha d'haver:

 

 • Medicaments
 • Material sanitari
 • Llista de telèfons d'urgència

MEDICAMENTS

 • Analgèsics (àcid acetilsalicílic, paracetamol o ibuprofé per al dolor)
 • Antitèrmics
 • Antidiarreics
 • Antitussígens (xarops o pastilles per a la tos)
 • Antial·lèrgics
 • Mucolítics i expectorants
 • Antisèptics faríngics (per al mal de coll)
 • Col·liri antisèptic (gotes per als ulls)
 • Liniment (per als cops sense ferida)
 • Solució antisèptica


En cases de colònies és molt indicat que també hi hagi: Repel·lents d'insectes

 • Repel·lents d'insectes
 • Protectors solars
 • Productes per tractar l'aigua


CAL GUARDAR ELS MEDICAMENTS EN EL SEU ENVÀS CORRESPONENT I CONTROLAR-NE LA CADUCITAT..

 

 

MATERIAL SANITARI

 • Alcohol
 • Aigua oxigenada
 • Compreses de gasa estèril
 • Benes de gasa (de diferents mides)
 • Bena elàstica
 • Esparadra
 • Tiretes
 • Termòmetre
 • Pinces
 • Tisores amb punta rodona

 

 

TELÈFONS D'URGÈNCIA

 • Servei d'urgències de l'hospital més proper
 • Servei d'ambulàncies
 • Informació toxicològica
 • Bombers
 • Mossos d'Esquadra
 • Guàrdia Civil
 • Policia

 

 

En una farmaciola MAI no hi ha d'haver:
 

 • Medicaments caducats
 • Medicaments mal conservats o poc identificats (amb el tap trencat, sense el nom, sense el prospecte, etc.).
 • Termòmetre que no funcioni
 • Pinces i tisores rovelladesCarme Capdevila y Mercè Estrada. Farmacéuticas