Home - 8-12 anys - Farmaciola

Farmaciola

 

FAR-MA-CI-O-LA, cinc síl·labes per a una gran idea.


Segurament tots heu vist alguna vegada una farmaciola. A casa, a l'escola, al cotxe, als grans magatzems...
Una farmaciola és molt útil per a les circumstàncies especials i/o urgents.


Com és una farmaciola?

Una farmaciola pot ser qualsevol capsa, armari o maleta que pugui contenir medicaments i el material sanitari necessari (benes, cotó, tisores, etc.) per poder alleugerir les molèsties, curar les petites ferides o assistir els petits accidents (mareigs, talls, caigudes, etc.)

 

Sigui com sigui la nostra farmaciola caldrà identificar-la correctament.

 


 

On ha de ser?

La farmaciola cal tenir-la instal·lada o guardada en un lloc on no faci massa calor ni hi hagi humitat, i protegida de la llum.

Tant a les escoles com a casa ha d'estar lluny de l'abast dels nens.

 

 

 

Important: la farmaciola ha d'estar sempre tancada, però ha de ser fàcil d'obrir. Els grans i els mestres han de saber la correcta obertura. Si es tanca amb clau, cal tenir-hi ràpid accés en cas d'urgència.

 


Què ha de tenir una farmaciola?

Farmacioles n'hi pot haver de molts tipus. A les cases i a les escoles no tenen la mateixa farmaciola que a un hospital o al vestidor d'un club esportiu, però cal que hi hagi una mica de tot.

A la farmaciola d'una escola, què hi ha d'haver?

A la farmaciola de l'escola, o a la de la casa de colònies, o per anar d'excursió, com en d'altres, hi ha d'haver:

 

 • Medicaments
 • Material sanitari
 • Llista de telèfons d'urgència

MEDICAMENTS

 • Analgèsics (àcid acetilsalicílic, paracetamol o ibuprofé per al dolor)
 • Antitèrmics
 • Antidiarreics
 • Antitussígens (xarops o pastilles per a la tos)
 • Antial·lèrgics
 • Mucolítics i expectorants
 • Antisèptics faríngics (per al mal de coll)
 • Col·liri antisèptic (gotes per als ulls)
 • Liniment (per als cops sense ferida)
 • Solució antisèptica


En cases de colònies és molt indicat que també hi hagi: Repel·lents d'insectes

 • Repel·lents d'insectes
 • Protectors solars
 • Productes per tractar l'aigua


CAL GUARDAR ELS MEDICAMENTS EN EL SEU ENVÀS CORRESPONENT I CONTROLAR-NE LA CADUCITAT..

 

 

MATERIAL SANITARI

 • Alcohol
 • Aigua oxigenada
 • Compreses de gasa estèril
 • Benes de gasa (de diferents mides)
 • Bena elàstica
 • Esparadra
 • Tiretes
 • Termòmetre
 • Pinces
 • Tisores amb punta rodona

 

 

TELÈFONS D'URGÈNCIA

 • Servei d'urgències de l'hospital més proper
 • Servei d'ambulàncies
 • Informació toxicològica
 • Bombers
 • Mossos d'Esquadra
 • Guàrdia Civil
 • Policia

 

 

En una farmaciola MAI no hi ha d'haver:
 

 • Medicaments caducats
 • Medicaments mal conservats o poc identificats (amb el tap trencat, sense el nom, sense el prospecte, etc.).
 • Termòmetre que no funcioni
 • Pinces i tisores rovellades


Recorda

RECORDA TAMBÉ
QUE SEMPRE POTS
PREGUNTAR EL QUE
T'INTERESSI
AL TEU FARMACÈUTIC.

Una farmaciola és molt útil per a casos de petites molèsties o petits accidents.

Cal tenir-la ben identificada i ordenada.

S'han de revisar els medicaments periòdicament.

El material sanitari ha d'estar net i a punt per fer servir sempre que calgui.

RECORDA QUE PER A QUALSEVOL DUBTE CAL QUE CONSULTIS EL TEU FARMACÈUTIC.

Una farmaciola és una cosa seriosa, però et proposem un joc perquè aprenguis EL QUE HI HA D'HAVER i no ho oblidis.

 

Carme Capdevila y Mercè Estrada. Farmacéuticas